– Kunstlokaal Brabant –

In het kader van het programma Cultuureducatie in uitvoering stelde de provincie Noord-Brabant het Brabants instituut voor school en Kunst (BisK) een subsidie ter beschikking voor de uitvoering van een pilotproject gericht op versterking van de cultuureducatieve infrastructuur in de provincie. Cultureel burgerschap en de daarbij behorende loopbaan binnen en buiten het onderwijs vormden de inhoudelijke ruggengraat van het project.

BisK richtte, samen met het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant (CVA), de pilot in op twee locaties waar de cultuureducatieve infrastructuur en de mogelijkheden voor samenwerking konden worden verkend. Elke locatie formuleerde een eigen plan van aanpak om de binnen- en buitenschoolse verbindingslijnen te onderzoeken. In de pilot stond de cultuurparticipatie van kinderen tussen de 4 en 12 jaar centraal. De twee locaties zijn  Bergen op Zoom met het Centrum voor de Kunsten De Maagd en Helmond met Kunstkwartier.

Diemer van Wijk was verantwoordelijk voor de spelworkshops en de eindregie van deze presentatie.